Hur Auktoriserad Revisor kan hjälpa dig

Det finns många fördelar för ett stort antal företag att använda sig av en revisors eller redovisningskonsults kompetens som ett sätt att kontrollera de ekonomiska räkenskaperna i ens företag. Vi på Auktoriserad Revisor hjälper ditt företag helt kostnadsfritt att hitta exakt den revisorn eller redovisningskonsulten ditt företag behöver. Vi har många års erfarenhet av att kostnadsfritt hjälpa både små och stora företag att hitta rätt kompetens och prisnivå.

https://digitrading.biz/de/forexcfd-handel/ forex handeln lernen Gör så här för att kostnadsfritt få rätt hjälp:

  • Du skriver ner några rader om vad ditt företag behöver hjälp med. Beskriv gärna vad ert företag arbetar med och övrig information som ni tror kan vara bra att känna till.
  • Nu går vi på Auktoriserad Revisor ut i vårt breda nätverk för att matcha och diskutera ert uppdrag med en revisor eller redovisningskonsult.
  • Auktoriserad Revisor väljer ut vem som passar er och ni får kostnadsfritt upp till 3 offerter från revisorer eller redovisningskonsulter.
  • Välj nu det erbjudande som passar er bäst. Något krav finns aldrig på att teckna avtal med någon av de revisorer eller redovisningskonsulter ni fått offerter ifrån.

forex trading in iran Auktoriserad redovisningskonsult

En auktoriserad redovisningskonsult hjälper uppdragsgivaren med bl.a  löpande redovisning, lönehantering, moms, skatt och rådgivning. Hur mycket en redovisningskonsult ska hjälpa till med i ditt bolag är beroende på vad ni är ute efter för resultat. Just därför är det bra om ditt företag kan presentera ärendet så tydligt och precist som möjligt för redovisningskonsulten.


https://digitrading.biz/de/binaere-optionen/ binäre optionen anbieter test Varför ska jag välja en auktoriserad revisor?

Vem som helst kan egentligen kalla sig för revisor, därför finns titeln bitcoin illegal deutschland auktoriserad revisor för att uppnå hög kvalitet och en viss standard. Vem som helst får inte kalla sig det eftersom det är en formell titel. Det ställs ett antal höga krav gällande opartiskhet, oberoende och professionalism för att bli auktoriserad revisor. Genom att source link anlita en auktoriserad revisor kan ni känna er trygga med att få både erfarenhet och kompetens. En revisor är länken mellan kunden och kundens intressenter och med en auktoriserad revisor kan ert bolag få en kvalitetsstämpel. Det finns olika kategorier av kvalificerade revisorer som man kan anlita. Att revisorn är kvalificerad innebär att denne får skriva under revisionsberättelser för företag. Godkända revisorer och auktoriserade revisorer är kvalificerade till skillnad från lekmannarevisorer som är en allmänt ekonomisk kunnig person. Vilken slags revisor som ett företag behöver anlita skiljer sig åt.


iforex arabic Skillnaden mellan auktoriserad och godkänd revisor

Kraven för att bli follow site auktoriserad revisor skiljer sig från att bli http://happilyforever.com/die/9199 godkänd revisor. Krav för den auktoriserade revisorn: Det är Revisorsinspektionen som utfärdar titeln auktoriserad revisor. Kraven står definierade i Revisorslagen 5:e paragraf och innebär att revisorn måste:

Förutom dessa krav måste revisorn vara bosatt i Sverige eller annat EES-land samt Schweiz, arbeta aktivt och avlönat med revision, inte ha näringsförbud eller vara förbjuden att som biträde hjälpa till med rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik eller övrig juridik. Mer information om auktoriserade revisorer finns under Vad innebär auktoriserad revisor?


Krav för den godkände revisorn

Precis som titeln auktoriserad så utfärdas titeln godkänd revisor också av Revisorsinspektionen. Det krävs att revisorn klarar kraven i Revisorslagen 4§ vilket innebär:

  • Högskoleexamen inom företagsekonomi med kurser inom bland annat redovisning, bokföring och skattelagstiftning.
  • Minst 3 års arbete med revision på en revisionsbyrå i Sverige
  • Avlagt den revisorsexamen som erbjuds av Revisorsinspektionen

För att bli godkänd måste revisorn även vara bosatt i Sverige eller annat EES-land eller i Schweiz, inte ha näringsförbud eller vara förbjuden att bistå andra juridiskt eller ekonomiskt.

Mer information om godkända revisorer finns under Vad innebär godkänd revisor?