Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter inom 36 timmar

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Redovisningen kan vara nyckeln till att öka ditt företags trovärdighet. En väl gjord årsredovisning, bokföring eller lönehantering gör att externa intressenter kan känna sig trygga. Dessutom får ditt bolag en kvalitetsstämpel på köpet om ni kan uppvisa en revisionsberättelse som intygar att allt ser bra ut. Att utföra en bra redovisning är däremot svårt om man inte känner till alla regler eller lagar. Vanligtvis anlitar företag hjälp externt från redovisningskonsulter eller revisorer. Revisorer granskar företagets redovisning och förvaltning medan redovisningskonsulten sköter arbetet med redovisningen.

Revisorns roll i ett företag

Vid rätt val av revisor i Örnsköldsvik får du en värdefull partner och bollplank. De har mängder av kunskaper att dela med sig av till dig som du har nytta av. Deras erfarenhet kommer från alla olika företag och branscher som de har arbetat med men dessa varierar så klart. Inget företag är ju den andre lik. Ska du hitta en revisor i Örnsköldsvik är det därför viktigt att definiera vilka erfarenheter du vill revisorn ska ha.

Revisorer utför revision

Revision är en oberoende granskning av ett företag som en revisor utför. Det finns flera lagar som reglerar hur den ska utföras och vilka riktlinjer revisorn ska följa. Bland annat måste revisorn beakta sitt oberoende, ha tillräckligt med kunskaper och inte röja information till obehöriga.

Under revisionen använder revisorn redovisningen och andra ekonomiska rapporter för att kontrollera om ekonomin är god och om företaget drivs på ett effektivt sätt. Det kan även ingå att undersöka om det finns fungerande interna kontroller. Revisorn ger även råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Arbetet avslutas med en revisionsberättelse.

Revisionsberättelse

I revisionsberättelsen redogör revisorn för sin granskning och om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Den kan skrivas på olika sätt men det ska klargöras hur den har valts att skrivas. Om det saknas underlag för vissa uttalanden i revisionen måste det framkomma. Är det så att felaktigheter upptäcks i berättelsen så kallas det för oren revisionsberättelse. Den måste då skickas in till Skatteverket. En felaktighet kan exempelvis vara om årsredovisningen inte har tillämpats enligt lag om årsredovisning.

En revisionsberättelse godkänns endast av bolagsverket om den lämnats av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Redovisningskonsultens roll i ett företag

Det finns egentligen mycket en redovisningskonsult kan göra för ett företag. Det är uppdragsgivarens behov som bestämmer hur uppdraget ser ut men det är vanligt att de hjälper företag med momsredovisning, skattedeklaration, bokföring och lönehantering. Alla dessa är områden inom redovisning som inte alltid är jätteroliga att sköta själv. Förutom att de sköter redovisningen så ser de även till att alla uppgifter lämnas in i tid och att betalningar sker i tid.

Att få hjälp med redovisningen är inte den enda anledningen till att företagare väljer att anlita en extern lösning. Redovisningskonsulter erbjuder även rådgivning vilket är värdefullt för oerhört många. De blir företagets högra hand inom frågor som rör ekonomi, företagande, affärsutveckling och administration.

Totalt finns det 12 auktoriserade revisorer i Örnsköldsvik och många av dessa har lång erfarenhet av revision och att göra revisionsberättelser. Det kan vara svårt att i Örnsköldsvik hitta den bästa auktoriserade revisorn som dessutom har tid att hjälpa till samt håller ett passande pris. Det är då bra om man känner någon inom revisionsbranschen som kan tipsa om en duktig och effektiv auktoriserad revisor. Det går också att jämföra olika godkända och auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer på nätet.

Då det finns flera revisorer och redovisningsbyråer i Ångermanland som kan hjälpa till med bokföring och revision är det bra att kontakta några av dem eller kolla på internet gällande inriktning för de olika auktoriserade revisorerna. Ifall ni kontaktar en auktoriserad revisor bör ni veta vilken typ av tjänst som ni vill ha hjälp med men också kunna definiera vilken verksamhet ni driver och hur mycket bokföring ni har i antal pärmar, verifikation eller fakturor. Info om vad de auktoriserade revisorerna kan stötta er med och vilken inriktning de har hittar ni bäst genom att besöka deras hemsidor.

Vi hjälper dig med valet av revisor

Lättast att komma i kontakt med en bra godkänd eller auktoriserad revisor i Örnsköldsvik är att välja någon revisionsbyrå nedan eller söka vidare på internet:

Alla godkända eller auktoriserade revisorer i Örnsköldsvik

Pia & Maggan Konsult AB

Apoteksgränd 3C

891 33 Örnsköldsvik

Contera Redovisning AB

Viktoriaesplanaden 16

891 33 Örnsköldsvik

Moretime

Strandgatan 9

891 33 Örnsköldsvik

Rozack Ekonomikonsult HB

Skolgatan 2

891 33 Örnsköldsvik

KPMG

Centralesplanaden 15

891 33 Örnsköldsvik

Fler auktoriserade revisorer i Örnsköldsvik

PwC

Hamngatan 11B

891 33 Örnsköldsvik

Redovisningskonsulten

Bromsvägen 6

891 60 Örnsköldsvik

LRF Konsult

Strandgatan 11

891 33 Örnsköldsvik

Modern Ekonomi Sverige AB

Bromsvägen 6

891 60 Örnsköldsvik

MOMS FINANS Sweden AB

Floragränd 3

891 50 Örnsköldsvik

Ännu flera revisionsbyråer i Örnsköldsvik

BN Revision AB

Stora Torget 2

891 33 Örnsköldsvik

Ernst & Young

Viktoriaesplanaden 3C

891 33 Örnsköldsvik

Vi ringer dig !