Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter inom 36 timmar

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Totalt finns det 9 auktoriserade revisorer i Ludvika och många av dessa har lång erfarenhet av revision och att göra revisionsberättelser. Det kan vara svårt att i Ludvika hitta den bästa auktoriserade revisorn som dessutom har tid att hjälpa till samt håller ett passande pris. Det är då bra om man känner någon inom revisionsbranschen som kan tipsa om en duktig och effektiv auktoriserad revisor. Det går också att jämföra olika godkända och auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer på nätet.

Då det finns flera revisorer och redovisningsbyråer i Dalarna som kan hjälpa till med bokföring och revision är det bra att kontakta några av dem eller kolla på internet gällande inriktning för de olika auktoriserade revisorerna. Ifall ni kontaktar en auktoriserad revisor bör ni veta vilken typ av tjänst som ni vill ha hjälp med men också kunna definiera vilken verksamhet ni driver och hur mycket bokföring ni har i antal pärmar, verifikation eller fakturor. Info om vad de auktoriserade revisorerna kan stötta er med och vilken inriktning de har hittar ni bäst genom att besöka deras hemsidor.

Vi hjälper dig med valet av revisor

Lättast att komma i kontakt med en bra godkänd eller auktoriserad revisor i Ludvika är att välja någon revisionsbyrå nedan eller söka vidare på internet:

Alla godkända eller auktoriserade revisorer i Ludvika

Ekonomisk Rådgivning Christina Berg AB

Mellanvägen 3

771 42 Ludvika

Your Time Solutions AB

Storgatan 5

771 30 Ludvika

Nyföretagarcentrum Ludvika

Kommunalgatan 6

771 31 Ludvika

PwC

Carlavägen 21

771 30 Ludvika

Ankis redovisningsbyrå

Östra Storgatan 1

771 50 Ludvika

Fler auktoriserade revisorer i Ludvika

AdmiAssist Administrativ Assistans i Dalarna

Rotorvägen 17

771 42 Ludvika

Team Redovisning AB

Engelbrektsgatan 20

771 30 Ludvika

LRF Konsult

Storgatan 15

771 30 Ludvika

SSk Särskilda Skattekontoret

Storgatan 19

771 30 Ludvika

Tillgodose externa intressenter

Revisionen är inte endast viktig för företaget. Externa intressenter tar del av den för att kontrollera att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt. Den intygar helt enkelt att företagets ställning och resultat redovisas riktigt. På så sätt kan de externa intressenterna känna sig trygga. Revisionen blir då i sin tur en kvalitetsstämpel som ökar affärer och skapar en bättre tillvaro.

Att hitta en passande revisor i Ludvika kan däremot vara krångligt eftersom alla har olika erfarenheter. Då finns vi på Auktoriserad Revisor Ludvika här för dig. VI hjälper dig komma i kontakt med revisorer eller redovisningskonsulter beroende på hur behovet ser ut.

Tjänsteman som utför revision

En revisor i Ludvika arbetar med att utföra revision i företag. Revisionen är en granskning av företagets redovisning samt förvaltning för att avgöra om ekonomin är god och om företaget drivs på ett effektivt sätt. De kan även fundera som rådgivare men måste alltid beakta sitt oberoende. De får lov att lämna så kallad revisionsnära rådgivning.

Revisor är ingen skyddad titel vilket innebär att i princip vem som helst kan kalla sig det. Däremot får inte vem som helst kalla sig auktoriserad revisor eftersom den är skyddad enligt svensk lag.

Så går revision till

Revisionen planeras i förväg för att fastställa revisionens inriktning och omfattning. I revisionen granskar revisorn transaktioner, händelser eller processer där det finns risk för väsentliga fel. Redovisningen och andra ekonomiska rapporter används för att bedöma om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det kan även ingå i revisionen att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Revisionen avslutas med att revisorn sammanfattar en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen redogör revisorn för revisionen och vad som har iakttagits samt vad slutsatserna är.

Fler lösningar tillgängliga

Man kan inte bara ta hjälp med redovisningen av en revisor i Ludvika. Det finns även redovisningskonsulter som är experter på redovisning. Deras arbete skiljer sig från revisorernas eftersom de arbetar löpande med redovisning vilket gör att de ofta blir en viktig resurs i ett företag. Deras uppdrag varierar mycket beroende på vad företaget har för behov. Det är dock vanlig att de hjälper till med bokföring, lönehantering, skattedeklaration och momsredovisning. Även rådgivning är något som redovisningskonsulter erbjuder vilket är uppskattat. Längs vägen dyker frågor och problem alltid upp och då är det tryggt att ha ett proffs man kan rådfråga.

Leta efter en revisor i Ludvika

Det finns olika sätt att hitta en revisor i Ludvika på. Det enklaste är att ta kontakt med oss på Auktoriserad Revisor Ludvika. Vi sköter hela jobbet åt dig medan du ägnar dig åt din verksamhet. Det är helt kostnadsfritt och det finns inga förpliktelser att tacka ja till en offert. Att du känner dig trygg med lösningarna som presenteras är viktigt för oss.

Vill du sköta letandet själv efter en revisor i Ludvika bör du ha vissa saker i åtanke. Det är lättare att hitta den lösningen som passar dig om du jämför flera offerter. Tänk på revisorns erfarenhet och hur de kan tillgodose dina behov bäst.

Vi ringer dig !