Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter inom 36 timmar

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det kan vara utmattande att både fokusera på kärnverksamheten och redovisningen. Genom att starta företag följer man sin dröm men de administrativa arbetsuppgifterna som medföljer är inte lika drömlika. Det är därför inte ovanligt att företagare väljer att låta någon annan hantera den biten. Redovisningskonsulter arbetar med att hjälpa företag med sin redovisning, även rådgivning är en möjlighet som många uppskattar. Behöver du däremot ingen redovisningskonsult så kan du fundera över om en revisor kan hjälpa dig istället. De arbetar med att granska så att allt ser bra ut.

Möjligheter en redovisningskonsult erbjuder

Det finns mycket en redovisningskonsult kan göra för ett företag. Bland annat bokföring, lönehantering, skattedeklaration och momsredovisning är populära uppdrag som en redovisningskonsult erbjuder. De hjälper även företag med registrering av fakturor, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. De är alltså specialister inom bokföring och ekonomisk redovisning, samt arbetar med redovisningen av alla in- och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. Det kan även ingå i arbetet att utveckla strategier och modeller för redovisningen. Dessutom erbjuder de rådgivning vilket är värdefullt för många företagare.

Syftet med redovisningen

I redovisningen sammanställs och dokumenteras ekonomisk information som rör företagets ställning och resultat. Bland annat den löpande bokföringen och årsredovisningen hör till redovisningen. Många av de beslut som fattas i ett företag görs med redovisningen som underlag, det är därför viktigt att den görs ordentligt och korrekt.

Redovisning kan delas in i två olika delar: intern och extern. Den interna redovisningen riktar sig mot interna intressenter och behandlar främst interna händelser. Den externa redovisningen riktar sig istället mot externa intressenter och är reglerad enligt lag.  Den här delen av redovisningen är offentlig och omfattar exempelvis årsredovisningen och delårsrapporter.

Möjligheter en revisor i Piteå erbjuder

En revisor i Piteå arbetar, till skillnad från redovisningskonsulter, med revisioner. De kommer i kontakt med många olika företag samt branscher och har därför erfarenhet och kunskap som är värdefullt. De är därför även perfekta som rådgivare men måste alltid beakta sitt oberoende.

Revision innebär att ett företags redovisning och förvaltning granskas. Revisorn gör en bedömning om ekonomin är god och om företaget drivs på ett effektivt sätt med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter. Arbetet avslutas med en revisionsberättelse där revisorn beskriver vad denne har kommit fram till.

Enkelt att hitta kvalitativa lösningar

När du ska leta efter en redovisningskonsult eller revisor i Piteå är det viktigt att du hittar en kvalitativ lösning. Vi på Auktoriserad Revisor Piteå kontaktar alltid kvalitetssäkrade revisorer och redovisningskonsulter, utan kostnad. Utifrån dina behov och önskemål görs matchningen med passande revisorer eller redovisningskonsulter.

Möjligheten finns också att leta efter en redovisningskonsult eller revisor i Piteå själv. Men det tar längre tid och blir krångligare. Det är viktigt att du vet vad du är ute efter innan du börjar letandet, annars finns det en risk att det dyker upp oväntade överraskningar.

Totalt finns det 11 auktoriserade revisorer i Piteå och många av dessa har lång erfarenhet av revision och att göra revisionsberättelser. Det kan vara svårt att i Piteå hitta den bästa auktoriserade revisorn som dessutom har tid att hjälpa till samt håller ett passande pris. Det är då bra om man känner någon inom revisionsbranschen som kan tipsa om en duktig och effektiv auktoriserad revisor. Det går också att jämföra olika godkända och auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer på nätet.

Då det finns flera revisorer och redovisningsbyråer i Norrbotten som kan hjälpa till med bokföring och revision är det bra att kontakta några av dem eller kolla på internet gällande inriktning för de olika auktoriserade revisorerna. Ifall ni kontaktar en auktoriserad revisor bör ni veta vilken typ av tjänst som ni vill ha hjälp med men också kunna definiera vilken verksamhet ni driver och hur mycket bokföring ni har i antal pärmar, verifikation eller fakturor. Info om vad de auktoriserade revisorerna kan stötta er med och vilken inriktning de har hittar ni bäst genom att besöka deras hemsidor.

Vi hjälper dig med valet av revisor

Lättast att komma i kontakt med en bra godkänd eller auktoriserad revisor i Piteå är att välja någon revisionsbyrå nedan eller söka vidare på internet:

Alla godkända eller auktoriserade revisorer i Piteå

Revisionären AB

Hampas Gränd 1B

941 52 Piteå

RESULTAT Redovisning & Revision i Piteå AB

Industrigatan 44

941 47 Piteå

A Lindmarks Revision AB

Uddmansgatan 6

941 32 Piteå

Ernst & Young

Kolmilavägen 17

941 37 Piteå

Strictus AB

Furunäsvägen 72

941 51 Piteå

Fler auktoriserade revisorer i Piteå

Deloitte AB

Storgatan 63B

941 32 Piteå

Sandlunds bokföringsbyrå i Piteå AB

Prästgårdsgatan 18

941 31 Piteå

Revia i Piteå AB

Prästgårdsgatan 36A

941 32 Piteå

LR Revision

Källbogatan 77

941 36 Piteå

Dahlbergs Juridik & Ekonomi

Bergsviksvägen 4B

941 37 Piteå

Ännu flera revisionsbyråer i Piteå

PwC

Aronsgatan 5

941 32 Piteå

Vi ringer dig !