Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter inom 36 timmar

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Totalt finns det 52 auktoriserade revisorer i Solna och många av dessa har lång erfarenhet av revision och att göra revisionsberättelser. Det kan vara svårt att i Solna hitta den bästa auktoriserade revisorn som dessutom har tid att hjälpa till samt håller ett passande pris. Det är då bra om man känner någon inom revisionsbranschen som kan tipsa om en duktig och effektiv auktoriserad revisor. Det går också att jämföra olika godkända och auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer på nätet.

Då det finns flera revisorer och redovisningsbyråer i Stockholms län som kan hjälpa till med bokföring och revision är det bra att kontakta några av dem eller kolla på internet gällande inriktning för de olika auktoriserade revisorerna. Ifall ni kontaktar en auktoriserad revisor bör ni veta vilken typ av tjänst som ni vill ha hjälp med men också kunna definiera vilken verksamhet ni driver och hur mycket bokföring ni har i antal pärmar, verifikation eller fakturor. Info om vad de auktoriserade revisorerna kan stötta er med och vilken inriktning de har hittar ni bäst genom att besöka deras hemsidor.

Vi hjälper dig med valet av revisor

Lättast att komma i kontakt med en bra godkänd eller auktoriserad revisor i Solna är att välja någon revisionsbyrå nedan eller söka vidare på internet:

Alla godkända eller auktoriserade revisorer i Solna

Frösunda Redovisningsbyrå AB

Gustav III:s Boulevard 1

169 72 Solna

Råsunda Revision

Råsundavägen 100

169 57 Solna

Lundewalls Revision & Redovisning

Skytteholmsvägen 7

171 44 Solna

Beredek Företagspartner AB

Solna Torg 19

171 45 Solna

Solna Redovisning Center AB

Krysshammarvägen 12

171 57 Solna

Fler auktoriserade revisorer i Solna

Lankrito AB

Klippgatan 24

171 47 Solna

OW Lokalrevisioner AB

Hannebergsgatan 24

171 68 Solna

Qwerty Redovisning AB

Råsundavägen 110

169 50 Solna

Monika Ekmans Företagsservice

Lundagatan 7

171 63 Solna

Pelo Ekonomi AB

Blomgatan 12

169 60 Solna

Ännu flera revisionsbyråer i Solna

Jacobson & Bergqvist Revisionsbyrå AB

Pyramidvägen 2D

169 56 Solna

Bringer Revision AB

Solna Torg 13

171 45 Solna

Aino Andersson Redovisningsservice AB

Hagalundsgatan 32

169 64 Solna

LU Lokalrevisioner AB

Solnavägen 100

169 51 Solna

Ekonomiresurs Paula Regnlin

Infanterigatan 5

171 59 Solna

Tips på auktoriserad revisor i Solna

Solna Factoring

Kristinelundsvägen 12

171 50 Solna

Ekonomibyrån 2S FöretagsRedovisning

Göran Perssons Väg 41

171 55 Solna

Gunnar Thoréns Revisionsbyrå AB

Råsundavägen 114

169 50 Solna

Bokat & Klart i Solna AB

Stråkvägen 1

169 35 Solna

Karlsboda Revision och Konsult

Parkvägen 12

169 35 Solna

Solnas resterande auktoriserade revisionsfirmor

Rigtwine

Infanterigatan 9

171 59 Solna

Ankega Revisionsbyrå AB

Gustav III:s Boulevard 113

169 74 Solna

Kundgirot AB

Solnavägen 102A

169 51 Solna

Dejemyr Ekonomikonsult AB

Råsundavägen 173

169 36 Solna

Anita Heierson Revision AB

Vintervägen 11

169 35 Solna

DKR AB

Greta Garbos Väg 18

169 40 Solna

ABC Revision Martin Feldtenborn AB

Gustav III:s Boulevard 76

169 74 Solna

Aktiv Ekonomi i Norden AB

Virebergsvägen 7

169 31 Solna

Cikada Redovisning AB

Bygatan 9

171 49 Solna

Lag & Taxering AB

Råsundavägen 166

169 36 Solna

Perlin Systems AB

Västra Vägen 11A

169 61 Solna

Bogemyr Ekonomikonsult

Hannebergsgatan 22

171 68 Solna

Kronan Partner KB

Svetsarvägen 15

171 41 Solna

i H Företagstjänst

Bygatan 11

171 49 Solna

Lebab Redovisning KB

Ankdammsgatan 27

171 67 Solna

Revisorer

Stadshusgången 2

171 45 Solna

NJ Redovisning & Skatter

Råsundavägen 70

169 57 Solna

Incognito AB

Sjövägen 6

169 55 Solna

Candlerts Revisionsbyrå AB

Hannebergsgatan 20

171 68 Solna

Eurocross Redovisning och Förvaltning AB

Gustav III:s Boulevard 31

169 73 Solna

ICA Ekonomibyrå AB

Barks Väg 15

170 73 Solna

Entreprenör Huset

Huvudstagatan 5

171 58 Solna

Betek i Solna AB

Södra Långgatan 26

169 59 Solna

ABK ekonomitjänst

Skytteholmsvägen 7

171 44 Solna

JM redovisning

Råsundavägen 154

169 36 Solna

K-G Larssons Redovisningsbyrå AB

Slottsvägen 12

169 69 Solna

Larsson Redovisnings- o. Revisionsbyrå AB

Storgatan 64

171 52 Solna

Niemistö Revisionsbyrå AB, Raija

Huvudstagatan 6

171 58 Solna

DEVE Administration AB

Stråkvägen 1

169 35 Solna

A Perruchon Revision

Postgången 36

171 45 Solna

SEDAP FÖRVALTNING AB

Prostvägen 11

171 64 Solna

Leif Käll Konsult AB

Anderstorpsvägen 18

171 54 Solna

Oroa dig inte över fel i bokföringen

Det är inte många företagare som faktiskt njuter av att arbeta med bokföringen. Många tar beslutet att överlåta den till någon annan istället som är mer insatt inom ekonomi. En sådan person kallas för redovisningskonsult och kan anlitas externt från en redovisningsbyrå. Även en revisor i Solna kan anlitas externt för att kontrollera att bokföringen inte har några väsentliga fel. Men att hitta en lösning kan vara tidskrävande och jobbigt. Därför erbjuder vi på Auktoriserad Revisor Solna en lösning. Vi gör det åt dig utifrån dina behov, helt utan kostnad.

Variationer av hjälp från en redovisningskonsult

Vad en redovisningskonsult kan erbjuda dig beror helt och hållet på hur dina behov ser ut. Eftersom de är experter på redovisning finns det en hel del de kan hjälpa till med. Antingen kan de sköta hela redovisningen eller så kan de sköta delar av den om du eller någon annan vill göra en del av arbetet själva. En väldigt uppskattad tjänst är däremot rådgivning, med deras expertis kan de svara på frågor och problem som dyker upp.

Vanliga uppdrag brukar omfatta lönehantering, momsredovisning, skattedeklaration och bokföring.

Bokföringen ska skötas löpande i varje företag

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga. Även fysiska personer som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Men vad är egentligen meningen med bokföring? Syftet är att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål som har ställts upp. Eventuellt leverantörer, banken och Skatteverket kan vara intresserade av bokföringen.

I bokföringen ordnas, sammanställs, värderas och rapporteras affärshändelser. En affärshändelse kan vara en in- eller utbetalning som påverkar företagets resultat och ställning. Dessa ska sparas som verifikationer i sju år.

Hela bokföringen ska skötas löpande och det är vanligt att dubbel bokföring tillämpas. Det innebär att ett belopp bokförs på två olika konton.

En revisor i Solna kan granska bokföringen

Många tror att en revisor arbetar med att utföra bokföringen men det stämmer inte helt. De arbetar med att granska den i en så kallad revision. Revisorn bedömer vilka områden som har risk för väsentliga fel och granskar dessa. I samband med revisionen kan de även ge rådgivning, men den måste vara revisionsnära för att beakta revisorns oberoende. En revisor i Solna måste även beakta sin tystnadsplikt och kompetens. I slutet av revisionen sammanfattar revisorn en revisionsberättelse där det står hur revisionen har gått till.

En del företag har revisionsplikt

Det finns företag som måste anlita en revisor. Detta krav gäller om företaget uppfyller två av tre följande kriterier: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Även om ditt företag inte har krav på revisor i Solna är det ändå en bra idé att fundera över om ni behöver hjälp. Det är svårt att veta allt men när du har ett proffs tillgänglig behöver du inte det.

Vi ringer dig !