Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter inom 36 timmar

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad är egentligen skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor? En del företag anlitar båda medan en del företag bara väljer en av yrkesrollerna. Det är helt enkelt dina behov som bestämmer om du behöver en redovisningskonsult eller revisor i Luleå. Deras arbetsuppgifter skiljer sig åt men gemensamt är i alla fall att de är experter på redovisning. Vet du inte hur du ska göra för att komma i kontakt med en passande lösning så kan du kontakta oss på Auktoriserad Revisor Luleå.

Detta gör en revisor

Först och främst arbetar en revisor med att utföra revision. I revisionen granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. Informationen i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter används för att bedöma om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Det kan även ingå i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontroller. Revisionen avslutas med en revisionsberättelse där revisorn sammanställer sina iakttagelser. I vissa fall kan revisorn agera rådgivare. Rådgivningen får däremot inte påverka revisorns oberoende. Det kan exempelvis vara att revisorn ger råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår.

Detta gör en redovisningskonsult

En redovisningskonsult arbetar med det som många tror en revisor arbetar med. Enkelt beskrivet arbetar de med alla in- och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i ett företag. Det kan handla om bokföring, momsredovisning, skattedeklaration eller lönehantering. Det är även vanligt att de hjälper företag med registrering av fakturor, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslut och sammanställa årsredovisningar. För att kunna arbeta med redovisning krävs det att man är insatt i vilka lagar som gäller. Den måste vara gjord korrekt eftersom det eventuellt kan påverka interna intressenter. En väl gjord redovisning skapar även förtroende för företaget.

Välja en redovisningskonsult eller revisor i Luleå?

Vad du behöver hjälp med bestämmer om det är en redovisningskonsult eller revisor du har behov av. Det kan också vara så att du behöver båda delarna. Har du revisionsplikt måste du anlita en revisor, sådana krav finns däremot inte för redovisningskonsulter. Har man inte revisionsplikt är det en bra idé att funder över om man behöver hjälp ändå.

Revisorn brukar kallas för länken mellan kunden och kundens intressenter. Att företaget granskas skapar förtroende och gör att intressenter kan känna sig trygga. Även redovisningskonsulter skapar förtroende eftersom de är experter på området.

Låt oss hjälpa dig

Om du inte vet vad du ska välja kan du ta kontakt med oss på Auktoriserad Revisor Luleå. Vi hjälper dig hitta en passande lösning utifrån de krav och önskemål du har. Det kostar ingenting och du har inga förpliktelser att starta ett samarbete.
Alternativet finns också att leta efter en redovisningskonsult eller revisor själv, men det tar längre tid. För att spara lite av den tiden rekommenderar vi att du i förväg formulerar vad du behöver hjälp med och sedan kontaktar flera olika revisorer eller redovisningskonsulter. Det gör det enklare att hitta vad du söker efter.

Totalt finns det 36 auktoriserade revisorer i Luleå och många av dessa har lång erfarenhet av revision och att göra revisionsberättelser. Det kan vara svårt att i Luleå hitta den bästa auktoriserade revisorn som dessutom har tid att hjälpa till samt håller ett passande pris. Det är då bra om man känner någon inom revisionsbranschen som kan tipsa om en duktig och effektiv auktoriserad revisor. Det går också att jämföra olika godkända och auktoriserade revisorer eller revisionsbyråer på nätet.

Då det finns flera revisorer och redovisningsbyråer i Norrbotten som kan hjälpa till med bokföring och revision är det bra att kontakta några av dem eller kolla på internet gällande inriktning för de olika auktoriserade revisorerna. Ifall ni kontaktar en auktoriserad revisor bör ni veta vilken typ av tjänst som ni vill ha hjälp med men också kunna definiera vilken verksamhet ni driver och hur mycket bokföring ni har i antal pärmar, verifikation eller fakturor. Info om vad de auktoriserade revisorerna kan stötta er med och vilken inriktning de har hittar ni bäst genom att besöka deras hemsidor.

Vi hjälper dig med valet av revisor

Lättast att komma i kontakt med en bra godkänd eller auktoriserad revisor i Luleå är att välja någon revisionsbyrå nedan eller söka vidare på internet:

Alla godkända eller auktoriserade revisorer i Luleå

Revisionsbyrån Lehto & Partner

Bangårdsgatan 2

972 35 Luleå

Interkalkyl AB

Stationsgatan 64C

972 34 Luleå

AnnaM Redovisning AB

Munkebergsgatan 11

973 41 Luleå

LRF Konsult

Smedjegatan 16

972 33 Luleå

Företagaretjänst

Östra Parkgatan 24

972 42 Luleå

Fler auktoriserade revisorer i Luleå

PwC

Kungsgatan 5

972 34 Luleå

Deloitte AB

Timmermansgatan 16

972 33 Luleå

Ernst & Young

Hummergatan 3

973 34 Luleå

Företagsbyrån AB

Varvsgatan 47

972 33 Luleå

Mj Ekonomi AB

Hornsgatan 12

972 36 Luleå

Ännu flera revisionsbyråer i Luleå

Småföretagsbyrån i Sverige AB

Stationsgatan 36A

972 32 Luleå

Areal

Storgatan 11

972 38 Luleå

Tre R AB

Furugatan 1

972 42 Luleå

Gammelstads Ekonomibyrå AB

Bergvikskurvan 11

973 31 Luleå

Miljö och Revision F A Hans Zackari

Prästgatan 11

972 34 Luleå

Tips på auktoriserad revisor i Luleå

Ekonomitjänst Jonny Kauppi

Hornsgatan 12

972 36 Luleå

UppdragCity AB – Ekonomi & Juridik

Bergvikskurvan 11

973 31 Luleå

ICA Ekonomibyrå AB

Smedjegatan 17

972 33 Luleå

RD Ekonomi & Administration

Industrivägen 13

972 54 Luleå

Wahlquist Redovisning & Revision AB

Banvägen 9

973 46 Luleå

Luleås resterande auktoriserade revisionsfirmor

Revisionstjänst EOB AB

Kvartermästargatan 10

976 31 Luleå

Christer Enryd Revision & Rådgivning AB

Kyrkogatan 2

972 32 Luleå

Nrt Ekonomikonsult AB

Storgatan 44

972 31 Luleå

Firmatjänst Gertrud Backman AB

Snövägen 195

976 33 Luleå

Skogsmästarna i Norr AB

Västra Varvsgatan 3

972 36 Luleå

NYA KREATIVGRUPPEN AB

Storgatan 11

972 38 Luleå

Admin o Service

Torpslingan 13

973 47 Luleå

Luleå Bokföringsbyrå

Trollstigen 60

972 51 Luleå

Hyrit i Luleå HB

Blidvägen 302

976 32 Luleå

Redovisningscentralen

Kronan

974 42 Luleå

KPMG

Smedjegatan 14

972 33 Luleå

Jn Juridik & Bouppteckningsbyrå

Västra Varvsgatan 24D

972 36 Luleå

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Smedjegatan 12

972 33 Luleå

Adm Ekonomikonsult i Luleå AB

Hornsgatan 12

972 36 Luleå

Luleå Revisionskontor

Residensgatan 1

972 36 Luleå

Cybercorp AB

Magasinsgatan 23B

972 41 Luleå

Vi ringer dig !