Auktoriserad revisor - En hel del rörande Auktoriserade revisorerGodkänd Revisor

Godkänd Revisor

Godkänd revisor är en skyddad titel som man kan ansöka om hos Revisorsnämnden. Om du har föravsikt att bli en godkänd revisor så gäller följande:

  • Utbildning inom företagsekonomi med moment av revision, skatterätt och redovisning
  • Praktisk utbildning i form av 3 års erfarenhet riktigt revisionsarbete
  • Avlagt sin revisorsexamen hos Revisorsnämnden
  • Ansökt om att bli godkänd revisor
  • Blivit accepterad som godkänd revisor


Titeln godkänd revisor har du i 5 år och därefter behöver du ansöka om en förlängning. Om du vill gå vidare i karriären kan du arbeta i ytterligare fem år innan du ansöker om att bli auktoriserad revisor.